تازه ترين نوشته ها

رشته آمار

بررسی نمرات یک دانش آموز

fu1511

عنوان مقاله: بررسی نمرات یک دانش آموز جدول توزیع فراوانی: ۱-حدود دسته    ۲-خط و نشان   ۳-فراوانی مطلق حدود دسته: فاصله بین دو کران بالا و پایین را نشان می دهد. خط ... بیشتر بخوانید »

اهمیت آمار در پزشکی

download

عنوان مقاله: اهمیت آمار در پزشکی مقدمه: اولین قدم در توصیف وتحلیل داده های آماری به طور معمول معرفی داده ها به صورت یک جدول یانمودار است. این راه آسانی برای ... بیشتر بخوانید »

آمار و مدل سازی

8727465054487807182

عنوان مقاله: آمار و مدل سازی در یک پارکینگ ۹۵۰ ماشین پارک شده است. شخصی می خواهد با استفاده از اعداد تصادفی نمونه خود را انتخاب کند. (یک نمونه ی ۳۰ ... بیشتر بخوانید »

آمار جمعیت

download

عنوان مقاله: آمار جمعیت مقدمه کیفیت وکمیت جمعیت، عوامل مهم در فرآیند توسعه صنعتی هستند، لذا پیگیری و تجزیه و تحلیل دقیق آماری مربوط به میزان جمعیت، نرخ رشد و طبقه ... بیشتر بخوانید »

پروژه آمار بررسی ارتباطات درون شهری و میزان رضایت مردم از عملکرد سازمان اتوبوسرانی

مرحله اول انتخاب موضوع : هدف از این پروژه بررسی ارتباطات درون شهری و میزان رضایت مردم از عملکرد سازمان اتوبوسرانی می باشد. جامعه :سازمان اتوبوسرانی نمونه : شهروندان ایستگاه ... بیشتر بخوانید »

میزان برق مصرفی ۳۵ خانوار

فهرست مطالب   مقدمه داده های خام جدول فراوانی نمودار میله ای نمودار مستطیلی نمودار چندبر فراوانی نمودار دایره ای (کلوچه ای) میانگین، واریانس و نمودار جعبه ای نمودار ساقه ... بیشتر بخوانید »

لطفا امتیاز دهید