تازه ترين نوشته ها

رشته حقوق

قواعد حاکم بر قراردادهای الکنرونیکی

download (2)

عنوان مقاله:قواعد حاکم بر قراردادهای الکنرونیکی استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها پدیده‌نوینی نیست. سالها است که تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلکس و… قراردادهای خود را منعقد ... بیشتر بخوانید »

ترور و تروریسم

download (4)

عنوان مقاله:ترور و تروریسم ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و ارعاب از طریق گوناگون ترور نامیده می شود. و به ... بیشتر بخوانید »

تحقیق حقوقی کامل

download (3)

عنوان مقاله:تحقیق حقوقی کامل هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد ... بیشتر بخوانید »

گرفتن مالیات از نویسندگان

download

عنوان مقاله: گرفتن مالیات از نویسندگان گرفتن مالیات از نویسندگان غیر قانونی است طبق بخش ” ل ” ماده ۱۳۹ قانون مالیات ها، فعالیتهای انتشاراتی ، مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری ... بیشتر بخوانید »

مقاله عنصر معنوی سرقت

jtq2zyl6

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که معمولا مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد.این جرم به دلیل ... بیشتر بخوانید »

لطفا امتیاز دهید