دسته : رشته مهندسی برق و الکترونیکتاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
ضبط فیلم

عنوان مقاله: ضبط فیلم

دیسک دوگانه یک نوعی دو طرفه است که توسط شرکت ها و گروه های زیر ساخته شده

مشخصه این دیسک آن است که در یک طرف آن یک لایه صوتی مشابه (که شروط برای دیسک در مورد آن مد نظر قرار نگرفته) و یک لایه استاندارد در طرف دیگر است.

انواع دیسکهای دو گانه با ارم های مختلف تنها در کشور ایلات متحده یافت می شود و توسط موسسه ظبط صنعتی امریکا تبلیغ می شود. این دیسکها اولین بار به تاریخ ماه ۲۰۰۴ و بواسطه تست بازار یابی و تبلیغ آنها که توسط همین شرکت های فوق انجام گرفت در کشور آمریکا ظهور یافت . در این بازار های بوستن ماساچوست و سیاتل واشنگتن راه یافته بود تست بعمل آمد.

این تستهای موفقیت آمیز بود بگونه ای که