دسته : رشته هاي دانشگاهيتاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۲
آمار ، دموکراسی و توسعه

عنوان مقاله: آمار ، دموکراسی و توسعه

خلاصه : اطلاعات قاعده‌مند، بر اساس محیط فیزیکی ، به شناسائی نیازهای افراد و اندازه گیری استعدادهای بالقوه جوامع کمک می کند ؛ این اطلاعات در ارتباط تنگاتنگ با جامعه حال حاضر جهانی می باشد که ماشاهد تغییرات وسیعی در ساختار آن می باشیم .

تمام کشورها و تمام سازمانها داخل فرآیندی شده اند که آنها را به سمت مدرن شدن هدایت می کند. در مکزیک اصلاحاتی در مقیاس وسیع موجب به‌ وجود آمدن مطالبات جدید برای اطلاعات آماری و جغرافیایی شد. اندازه گیری‌ها تا آنجا پیشرفت که یک سیستم اطلاعاتی بین المللی جهت مقابله با چالشهای جدید فراهم شود. یک برنامه پیشرفته توسط INEGI،‌اداره مرکزی آمار ، جغرافیا و انفورماتیک مکزیک ، طراحی و اجرا شد.

این برنامه شامل هفت قسمت می شود : عدم تمرکز – زیربنا – روش شناسی – آموزش – هماهنگی – تولیدات جدید و فعالیتهایی در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی آمار در بین مردم .

سهم برنامه مدرنیزاسیون INEGI در اجرای اهداف بین المللی مختصراً ذکر شده است .

سیستم اطلاعاتی یکپارچه و بهنگام شده به بسط مشارکت مردمی و همینطور به طراحی سیاستهایی با هدف ارتقاء وتوسعه اقتصادی جهت بهبود استانداردهای زندگی افراد، کمک می کند. اگر چه فعالیتهای آماری از دیدگاه فنی و علمی جالب توجه است اما برتری آن دراینست که امکان کمک به افراد جهان در بدست آوردن عدالت و زندگی بهتر را فراهم می کند.

 

 

واژه های کلیدی : آمارهای رسمی – تحول جهانی – نوگرائی نهادی – سیستم اطلاعات ملی – تمرکز زدایی – زیربنا – روش شناسی – آموزش – محصولات جدید – فرهنگ آماری – دموکراسی – توسعه – اهداف بین المللی

š›š›š›š›š›š›š›š›

۱ – مقدمه

در این بخش بر روی جوانب مختلف آمارهای رسمی و سهم آن در دموکراسی وتوسعه سیاسی – اقتصادی نگاه ویژه خواهم داشت . منظور نگاه عمیق به اهداف آمارهای رسمی ،‌منابع تخصیص داده شده به‌ آن و مزایای ناشی از این سرمایه گذاری می باشد. همانطور که می‌دانیم تقلیل منابع مالی در برخی کشورها هم در آمارهای رسمی و هم در پایگاههای آموزش و پژوهش آماری ، موجب افزایش نگرانی در مشاغل وابسته به علم آمار شده است . بنابراین براین باوریم که در میان سایر فعالیتها، توسعه نقش آمار ، توجه به کارهای سودمند و سهم مثبت در جامعه مدرن ، به ایجاد انگیزه بیشتر در فعالیتهای آماری و افراد شاغل در آن کمک
می کند. استدلالها و تجربیات ارائه شده عمدتاً به آمارهای رسمی منسوب می شود. وهنوز این احساس وجود دارد که منحصراً در ارتباط با جهان در حال توسعه نیست

در بخش اول شرح تاریخی مختصری داده و درباره خاستگاه آمارهای رسمی در آمریکای مرکزی صحبت می شود. و سپس درباره بازتابهای آن در موقعیت کنونی جهانی و تاثیرش بر ( حرفه آماری ) ( یا مشاغل وابسته به علم آمار ) بحث می شود. در ادامه تاثیری که بر ساختار و منابع آماری مکزیک داشته است ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. و سرانجام برخی ملاحظات در سهم آمار در دموکراسی و توسعه ارائه می شود.

۲ – آمارهای رسمی در امریکای لاتین

چندین نقطه در جهان محل به وجود آمدن تمدنهای پرثمر می باشد. این فرهنگها مانند اغلب فرهنگها به ما نشان می دهند که اطلاعات سیستماتیک در مورد محیط فیزیکی و مردمان ، کمک می کند تا احتیاجات افرادمشخص گردد و میزان پتانسیل هر جامعه ای روشن شود. جای تعجب نیست که ملل جهان  به دانستن در مورد خودشان و اطرافشان اهمیت زیادی می‌دهند. با داشتن اطلاعاتی که در فصول زمان و با دقت جمع شده‌اند می توانند معایب ناشی از عدم اطمینان و زندگی بر اساس اتفاق را کاهش دهند. همانگونه که می‌دانیم حسابها ،روشها و تکنیکهای آماری به تولید اطلاعات دقیق با جنبه های پر ارزش کمک می‌کنند . مانند سایر مناطق جهان ، درآمریکای لاتین نیز از زمانهای قدیم این موضوع شناخته شده بوده است . در فرهنگهای قدیمی این منطقه ، نشانه های زیادی وجود دارد که توجه آنها را به اطلاعات آماری بعنوان یک موضوع اساسی نشان می‌دهد . بعنوان نمونه می‌توان از تمدنهای بزرگی مانند آزتکها، مایاها ،‌المکها و اینکاها که هزاران سال پیش در قاره آمریکا شکل گرفته اند نام برد، که دارای مطالعات سیستماتیک آماری بوده‌اند. اینها در اسناد تاریخی نشان داده شده اند که اکنون جزئی از میراث فرهنگی می باشند. علاوه بر این نزدیک مکزیکوسیتی محلی با تپه های سنگی وجود دارد بنام « پنوهوالکو» در زبان محلی ، یا « کونتادرو» در زبان اسپانیائی به معنای « محل شمارش». نوشته‌های موجود می‌گوید این تپه حدود ۱۰۰۰ سال بعد از میلاد ، توسط «چی‌چی‌مکا» ها ساخته شد. این تپه متشکل از سنگهائی بود که هر کدامشان به هر فرد ساکن در آن محل جهت محاسبات آماری اختصاص داده شده بود. در واقع ، برخی بررسی‌ها نشانگر اینست که این مکان یک بانک اطلاعاتی حاصل از سرشماری در قرن ۱۱ میلادی بوده است . درزمان کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ میلادی، این تمدنهای آمریکائی با فرهنگ اروپایی در آن زمان، تماس برقرارکردند. این واقعه که با برخورد دو دنیا از آن یاد می شود‌، به تاثیر متقابل ژرفی بر زندگی و درک جهان منجر شد. روشهای آماری که توسط سرخپوستان آمریکایی ، استفاده می‌شد، در واقع در طول دوران بعد از کشف آمریکا ، با قدرت اجرایی اروپائی در جمع آوری آمار تکمیل شد . بنابراین ،روشهای جدیدآماری و راهنمای اولیه برگرفته از خصوصیات ناحیه آمریکایی قدیم بودند.

بعدهاهمچنان که کشورها شروع به تغییر و تحول از حالت جامعه اولیه کشاورزی به سمت صنعتی شدن کردند،دولتهای تازه استقلال یافته آمریکای جنوبی و مرکزی ‌همگی واحدهایی اداری واجرایی برای بخش آمارهای رسمی تاسیس کردند. وظایف این واحدها چه در گذشته و چه در حال حاضر ، گردآوری اطلاعات سیستماتیک بعنوان مأخذ و پایه ای برای شکل‌گیری تصمیم‌گیری‌ها بوده است . و اکنون هزار سال پس از اولین تلاشهای سیستماتیک برای تولید اطلاعات آماری درآمریکای لاتین ، پنج قرن بعد از آغاز برتری اروپایی و یک قرن بعد از شروع صنعتی شدن ، از اطلاعات آماری بعنوان یک فاکتور قاطع در توسعه کشورها یادمی‌شود.

۳- تحول جهانی

تاریخ پربار آمار در آمریکای مرکزی و جنوبی و دیگر نقاط جهان نشان
می دهد که فعالیتهای آماری از قدیمی ترین تلاشهای بشر بوده است. در هر حال شرایط حاضر اهمیت وظایف ما را بعنوان آمارشناس در هزاره جدید تعیین می نماید.