دسته : رشته مهندسی معماریتاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
پلی گون زمین فوتبال

عنوان مقاله: پلی گون زمین فوتبال

جلسه دوم عملیات مامی و نقشه برداری

در این جلسه از دور بین نیرو و جهت تراز یابی به صورت تدریجی استفاده می کنیم در این نقش کار ابتدا پلی گون چهار ضلعی در اطراف کارگاه صنایع چوب را اندازه گیری می کنیم در این حالت ارتفاع  می باشد .

در حالت دوم پلی گون زمینفوتبال است که ارتفاع  در ارتفاع  را باید محاسبه نمود .

برای اندازه گیری به صورت دریجی ابتدا یک دوربین دو شاخص و بعد یک بار دوربین و یک بار شاخص جابه جا می شود .

نیروی لازم برای این ترازیابی اپیتیم ۴ نفر می باشد .

جلسه سوم عملیات مامی و نقشه برداری :

در این جلسه متر کشی پلی گون های کارگاه منحنی چوب و زمین فوتبال را انجام می دهیم برای مترکشی حداقل نیاز به ۳ ژالن است . دو تا در ابتدا و انتهای مسیر مورد نقلی و یکی در وسط برای تزریم و راحتی در امر مترکشی .

نکته ای که باید توجه شود این است که باید مترکشی در یک راستا باشد و هرچه از میانه به سمت پایین پایین ژالن باشد رقیق تر صورت می گیرد .

خطاهای احتمالی عبارتند از :

  • کشیده شدن کامل تراز ژان تا ژالن
  • در یک راستا نبودن ژالن ها
  • دقت نکردن شیب ژالن و شیب در هنگام مترکشی

نکته : مترکشی به وسیله متری انجام شده که دارای  خط می باشد .

در هنگام متر کشی ابتدا سمت چپ و بعد ژالن را تغییر داده و سمت راست را متر می‌کنیم .

عملیات مامی و نقشه برداری   ۲۰/۲/۸۲

اندازه گیری طول مایل و نقاط   در اطراف کارگاه صنایع چوب برای انجام عمل با دوربین تئودولیت ، سه پایه ، ژالن ، شاخص استفاده می کنیم ابتدا یک نفر شاخص را تراز کرده و نگهداری می کند و سپس در نقطه ای که می خواهیم مول مایل را اندازه گیری کنیم باید دوربین را تراز نموده و ثابت کنیم . سپس باید دوربین را در حالت لمپ تنظیم کنیم و تارهای بالا و پایین و وسط را بخوانیم سپس دوربین را تمظیم نموده و زاویه آن را قرائت می نماییم . در نهایت فاصله نقطه گذاشته شده برای انجام این اندازه گیری حداقل به ۴ نفر نیاز است .