تازه ترين نوشته ها
خانه / رشته هاي دانشگاهي / رشته مهندسی معماری / پلهای پیش تنیده ساخته شده به روش طره ای آزاد

 موسسه علمي پ‍‍‍‍‍‍ژوهشي آبنوس
 پكيج طلايي كنكور

تبلیغات

مقالات و پروژه های رشته حسابداری
بیش از ۲۵۰ مقاله و تحقیق رشته حسابداری با فرمت ورد ( DOC )

بیش از ۱۵۰ پروژه مختلف رشته حسابداری با فرمت اکسل

بیش از ۵۰ مقاله ترجمه شده حسابداری به همراه متن انگلیسی

بیش از ۱۰۰ طرح توجیهی و کارآفرینی با ارزش

ده ها مقاله لاتین رشته حسابداری

مقالات و پروژه های رشته حسابداری
دانلود مقاله

پلهای پیش تنیده ساخته شده به روش طره ای آزاد

عنوان مقاله: پلهای پیش تنیده ساخته شده به روش طره ای آزاد

ارائه دهنده : محمد کامران زاده فومنی ( دانشجوی ترم ۷ عمران دانشگاه گیلان )

مقدمه و تاریخچه : ایجاد پلها و گذرگاه ها برای عبور از دره ها و رودخانه هـا از قـدیمیترین فعالیت های بشر است .پلهای قدیمی معمولاً از مصالح موجود در طبیـعت مـثـل چوب و سنگ و الیاف گیاهی بصورت معلق یا با تیرهای حمال ساخته می شدند . همزمان با پیشرفت بشر و نیاز جوامع به ارتباط با هم ، راهسازی و پلسازی گسترش یافته و روش های جدیدی نیز برای ساختن این ابنیه اختراع شده است . به ترتیبی که در دوران قبل از رومیها پلهای سنگی و طاقی ساخته شدند و در اوایل قرن نوزدهم پلهای معلق و قوسی ابداع شدند و از شروع قرن بیستم ساختن پلـهـای فلـزی و بتـن مسـلـح آغـاز شـد ،

با توجه به اینکه استفاده از بتن مسلح برای دهانه های بیش از ۳۰ متر با توجه به نیروهای کششی بزرگ ایجاد شده و ترک خوردن مقطع و در نتیجه مقابله با آن افزایش بار مرده غیر ممکن به نظر مـی رسیـد فکر ساختن بتن پیش تینده بوجود آمد و پلهایی به این روش ساخته شد ، اولیـن پـل مـهـم از بـتـن پیشتنیده در سال ۱۹۴۶ با دهانه ۵۵ متری در فرانسه ساخته شد و با گسترش این تکنیک امروزه بیش از ۸۵ درصد پلهای بزرگ و متوسط جهان از بتن پیش تنیده ساخته میشوند.

طبق آمارهای موجود ، در ایران از سال ۱۳۴۱ به بعد ( تا سال ۱۳۶۵ ) ۳۳ پـل پـیشتنیده با دهانه ۱۷ تا ۷۷ متر و طول کل ۵۹۰۰ متر و عرض حداقـل ۷ و حـداکثتر ۲۹ متـر بوسیله مهندسین مشاور ایرانی و فرانسوی ساخته شده است .

تعریف بتن پیشتنیده : پیشتنیـدگـی یعنی ایجاد تنشهای دائمی به نحوه دلخواه و به اندازه لازم در یک عضو بتنی در جهت مخالـف با تنشهایی که در اثر بار سرویس در یک سازه ایجاد خواهد شد ، چون بتن در کشش ضعیف است ، هدف اصلی پیشتنیده کردن یک عضو بتنی محدود کردن تنشهای کششی و ترکهای نـاشی از خـمش بوجود آمده از بارهای وارده بر آن عضو می باشد . از بتن پیشتنیده علاوه بر عضوهایی کـه در خمـش هستند در عضوهایی که تحت کشش هستند( مانند لوله های مخازن آب ) نیز استفاده شده است .

پیشتنیدگی به دو صورت پیش کشیدگی و پس کشیدگی اعمال می شود .

بتن پیش کشیده ، بتنی است که کابلهای پیشتنیدگی آن قبل از ریختن  بتن کشیده شـده بـاشـد ، در بتن پیشکشیده کابل های داخل بتن به بتن  چسبیده اند و بعد از اینکه بتن خـود را گـرفت کابلها را از تکیه گاه دو طرف آزاد کرده و قسمت اضافی بیرون مانده از بتن را قـطع مـی نماید در این حالت فولاد کشیده شده به دلیل رفتار الاستیک خود فشرده شده و همراه خود بتن را فشرده می کند .

بتن پس کشیده : برای ایجاد پس کشیدگی قالبهای بتن را آمـاده کرده و بتن ریزی را همانند یک تیر بتن مسلح انجام می دهند با این تفاوت که داخل بتن یک غلاف قرار می دهند بصورتی که  از یک طرف تیر به طرف دیگر  آن سوراخی ایجاد شود تا کابلها پیش تنیدگی بدون اتصال به بتن در آن قرار گیرند ، در دو انتهای تیر غالباً دو ورق سر ( یا هر وسیله مهاری مناسب دیگر ) قبل از بتن ریــزی جـاگـذاری می شوند . بعد از گرفتن بتن وآماده شد آن فولادهای پیش تنیدگـی از داخـل غـلاف فـولادی عبــور داده می شوند و سپس توسط جکهایی که به ورقهای سه تکیه می کننـد کشیـده مـی شوند که در این هنگام بتن به فشار می افتد پس از مهار فولادهای پس کشیدگی در دو انتهای تیـر ، داخـل غلاف عمل تزیق انجام می شود .


درباره‌ی M2

جوابی بنویسید

لطفا امتیاز دهید