تازه ترين نوشته ها
خانه / رشته هاي دانشگاهي / پروژه استاتیک

 موسسه علمي پ‍‍‍‍‍‍ژوهشي آبنوس
 پكيج طلايي كنكور

تبلیغات

مقالات و پروژه های رشته حسابداری
بیش از ۲۵۰ مقاله و تحقیق رشته حسابداری با فرمت ورد ( DOC )

بیش از ۱۵۰ پروژه مختلف رشته حسابداری با فرمت اکسل

بیش از ۵۰ مقاله ترجمه شده حسابداری به همراه متن انگلیسی

بیش از ۱۰۰ طرح توجیهی و کارآفرینی با ارزش

ده ها مقاله لاتین رشته حسابداری

مقالات و پروژه های رشته حسابداری
دانلود مقاله

پروژه استاتیک

عنوان مقاله: پروژه استاتیک

یک کامیون به وزن  روی یک کلک قرار دارد . فرض کنید هر یک از چرخهای جلو  وزن کامیون و هر یک از چرخهای عقب وزن کامیون را حمل می کنند . این کلک دارای دو تیر طولی می باشد که به فاصله  متر از یکدیگر قرار دارند و هر یک نصف وزن کامیون را تحمل می کنند . این دو تیر طولی خود در روی دو دسته چوب به هم بسته شده که شناوری کلک را تامین می کنند تکیه دارند . اگر فرض کنیم که نیروهای عکس العمل تکیه گاهی به صورت گسترده یکنواخت در روی سطح تماس وارد شوند .

مطلوبست رسم دیاگرام  لنگر خمشی و نیروی برشی برای هر یک از تیرها .

 

۳)تنش های موجود بر روی یک المانی از سطح مطابق شکل زیر می باشد مطلوبست :

الف-تنش های اصلی و صفحات اصلی و نمایش تنش ها بر روی المان سطح

ج-تنش های قائم و برشی بر روی صفحه ای که با افق زاویه  می سازد .ب-تنش برشی حداکثروضخامت مربوطه و تنش های قائم همراه با آن و نمایش تنش ها بر روی سطح المان

د-نتایج بدست آورده از طریق محاسبه بر روی مومبر تشریح گردد .

۴)حالتهای الف ، ب ، ج ، د سوال ۳ را برای المانهای سطح شکلهای زیر محاسبه کنید .

تنشهای قائم‌همراه‌برش ماکزیمم:


درباره‌ی M2

جوابی بنویسید

لطفا امتیاز دهید