دسته : رشته مهندسی معماریتاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
بررسی رفتار کلی قابهای میان پر تحت اثر نیروهای جانبی

عنوان مقاله: بررسی رفتار کلی قابهای میان پر تحت اثر نیروهای جانبی

قاب میان پر عبارتست از قابی که درون آن با مصالح بنائی پر شده باشد، وجود همین میانقاب باعث تغییر رفتار سازه تحت اثر بارهای جانبی می‌گردد. افزایش سختی و مقاومت در این نوع قابها بسیار حائز اهمیت بوده و بدین لحاظ در دهه‌های اخیر تحقیقات فراوانی در زمینه های مختلف اثر میانقابها بر رفتار سازه‌ها انجام شده است . اثرات مطلوب و یا نامطلوب میانقابها در زلزله‌ها و تاثیر این تغییرات بر رفتار کل ساره حداقل عاملی است که آشنائی با رفتار قابهای میان پر را ملزم می‌سازد.

در این مقاله سعی شده است چکیده‌ای از تحقیقات انجام شده پیرامون نحوه رفتار قابهای میان پر وعوامل مؤثر بر سختی و مقاومت آنها ، نحوه توزیع تنش در میانقابها، و حالتهای شکست بصورت اجمالی بیان شود.

مقاله این هدف را دنبال می‌کند که مهندسان ، طراحان و دانشجویان بتوانند با دید بازتری نسبت به تاثیر وجود میانقابها در سازه‌ها نگاه کنند واز رفتار واقعی قابهای میان پر بر اثر بارهای جانبی آگاه شوند.

کلمات کلیدی :

میانقاب، قاب میان پر ، رفتار سازه ، حالتهای شکست

 مقدمه:

به قابهای ساختمانی که درون آنها با دیوارهای بنائی پر شده باشد قاب میان‌پر گفته می‌شود مصالح پرکننده ممکن است از نوع آجری و یا بتنی باشند که به آنها میانقاب نیز گفته می‌شود. به‌عبارت دیگر معمولاً در هر ساختمان دیوارهایی وجود دارد که برای جدا کردن فضاها از همدیگر (فضابندی) مورد استفاده قرار می‌گیرند. چنانچه این دیوارها در درون یک قاب واقع شوند در این صورت به آنها جداگرهای میانقابی اطلاق می‌شود.

هنگامیکه درون قابی با دیوار پر شود خواص مکانیکی آن در برابر نیروهای جانبی نظیر سختی، مقاومت، نرمی و شکل‌پذیری و … به‌طور چشمگیری تغییر می‌کند به گونه‌ای که نمی‌توان با جمع ساده خواص قاب لخت و دیوار تنها به این خواص دست یافت تفاوت رفتار قاب‌های میان‌پر با قاب‌های لخت خود باعث تغییر رفتار سازه‌ می‌گردد. به‌طوریکه وجود میانقاب‌ها به‌نحویکه در زلزله‌ها مشاهده شده، ممکن است اثرات مطلوب و یا نامطلوبی بر روی رفتار لرزه‌ای سازه‌ها داشته باشد.

دلایل اهمیت میانقاب‌ها:

اثر میانقاب‌ها بر رفتار سازه‌ها تحت اثر بارهای جانبی (لرزه‌ای) از دیدگاههای مختلف حائز اهمیت است در حقیقت وجود این اثرات، ضرورت شناخت رفتار قاب‌های میان‌پر را ملزم می‌سازد ،بطورکلی می‌توان عوامل زیر را در این زمینه مورد توجه قرار داد:

۱- تحلیل نادرست ناشی از تخمین نادرست پریود سازه: روش‌های معمول تحلیل لرزه‌ای به یک تخمین خوب از پریود سازه بستگی دارد. از طرفی برای محاسبه پریود به سختی سازه احتیاج داریم نتایج به‌دست آمده توسط پژوهشگران نشان می‌دهد که سختی سازه‌های دارای میانقاب، تفاوت چشمگیری با سختی سازه‌های بدون میانقاب دارد به‌طوریکه پولیاکف با در نظر گرفتن اثر باد بر روی یک ساختمان ۱۴ طبقه دارای میانقاب و همچنین براثر مشاهدات انجام شده بر روی ساختمانهای بلند در مسکو، سختی واقعی این ساختمانها را بین ۱۰ تا ۲۰ برابر سختی آنها بدون در نظر گرفتن میانقاب‌ها گزارش نموده است . در تحقیق دیگری که توسط چوپرا بر روی یک ساختمان واقعی انجام شد نتایج زیر برای پریود اصلی این ساختمان به‌دست آمد

لذا ، در صورت عدم توجه به تغییرات سختی ناشی از وجود میانقاب‌ها در حقیقت نمی‌توان تحلیل لرزه‌ای درستی ارائه نمود و در نتیجه، طراحی براساس این نتایج غیر واقعی، نادرست خواهد بود .

۲- اصلی اساسی در کار طراحی لرزه‌ای وجود دارد و آن این است که حتی المقدور از عناصری که وزنشان به سازه تحمیل شده است برای بالا بردن مقاومت استفاده شود به‌طوریکه نسبت مقاومت به وزن سازه هرقدر ممکن است بیشتر شود دلیل این امر روشن است زیرا عناصری که وزن قابل توجه دارند به همان میزان نیروی زلزله را افزایش می‌دهند و در مقابل اگر نقشی در باربری لرزه‌ای نداشته باشند سازه را در مقابل زلزله تضعیف خواهند کرد. لذا با توجه به وزن زیاد میانقاب‌ها از یکسو و نقش چشمگیر آنها در افزایش مقاومت جانبی سازه از سوی دیگر کاملاً منطقی می‌نماید که در طراحی لرزه‌ای به کار گرفته شوند. ‍[م‌۱]

۳- با توجه به افزایش شدید سختی ناشی از میانقاب‌ها، ممکن است مرکز سختی یک طبقه ساختمان فاصله زیادی با مرکز جرم پیدا کند. (به‌علت نحوه آرایش نامتقارن میانقابها در پلان ) در این حال ساختمانی را که به هنگام طراحی (براساس سختی قابهای خالی) متقارن و فارغ از پیچش فرض شده است  با پیچش‌های مخربی مواجه می‌شود لذا اگر قرار است از مقاومت حاصل از میانقاب‌ها صرف نظر شود لااقل باید تأثیر آنها را در سختی منظور کرد تا از پیچش‌های ناخواسته جلوگیری شود. [م‌۱]

۴- اگر در سازه‌های دارای میانقاب ، برخی از طبقات فاقد میانقاب ،و یا نسبت به طبقات مجاور دارای میانقاب کمتری باشند (آرایش غیر یکنواخت  میانقابها در ارتفاع )  در اینصورت طبقه‌های به اصطلاح نرم در سازه بوجود  آمده و رفتار جانبی سازه بشدت تغییر خواهد نمود