دسته : رشته مهندسی عمرانتاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳
آزمایش مکانیک خاک

عنوان مقاله: آزمایش مکانیک خاک

آزمکانیک

موضوع: آزمایش هیدرومتری

وسایل مورد نیاز: ۵۰g خاک روشده از الک ۲۰۰- محلول هگزافسفات سودیم- لوله مندرج آب

نحوه کار: ابتدا   ۵۰gخاک را کشیده و از الک نمره ۲۰۰ رو می‌کنیم سپس %۴ از محلول هگزا فسفات سدیم با مقدار آب در ظرفی ریخته و داخل هم زن قرار داده و هم می‌زنیم سپس مایع را در لوله مندرج ریخته و با اضافه کردن آب حجم آن را به ۱۰۰۰cc می‌رسانیم سپس به همین میزان یعنی ۱۰۰۰cc از آب و محلول هگزا فسفات سدیم در داخل لوله مندرج دیگری ریخته و عنوان محلول شاهد درست می‌شود تا ذرات چسبیده به لوله از آن پاک شود و در طی زمام که در جدول مشخص است این آزمایش انجام می‌شود.

تأثیر رقم تصحیح –R=

a=1

 


آزمکانیک خاک

موضوع:حدود اتر برگ

وسایل مورد نیاز: ترازو – خاک رس- شیارکش- کارتک – الک – کاسگرانده

نحوه انجام کار: ابتدا خاک رس را به اندازه نیاز الک نمره ۴۰ عبور می‌دهیم سپس با اضافه کردن آب خاک را چنان مخلوط می‌کنیم تا بصورت یک خمیر یکنواخت درآید.

سپس خمیر بدست آمده ر اتوسط کارتک داخل دستگاه کاساگرانده می‌کشیم باید خمیر را کاملاً داخل دستگاه ورز دهیم تا هوای آن خارج شود و خمیر را کاملاً بصورت افقی میکشیم و سپس توسط شیارکش از وسط دستگاه شیاری می‌کشیم پس از کشیدن شیار باید ته ظرف کاملاً مشخص شود ضمناً شیار کش را باید به رطوبت خمیر آغشته کرده و پس از کشیدن شیار دستگاه را روشن می‌کنیم سپس شروع می‌کنیم به شمردن تعداد ضربات و سپس در محل که ۱۲٫۵ mm به هم نزدیک شدند دستگاه را خاموش کرده و سپس تعداد ضربات و وزن آن قسمت از شیار می‌کشیم و این کار را چند بار تکرار می‌کنیم.

شماره ظرف وزن+ خمیر

تعداد ضربه

۱۱ ۶۵٫۸g ۱۹
۲۰ ۶۵٫۹g ۲۵
۴۱ ۵۶٫۳g ۳۳
۱۳ ۵۱٫۵g ۲۰
۱۲ ۴۹٫۷ ۱۳

سپس در مرحله بعدی رطوبت و حد روانی را توسط همان خمیر که آزمایش قبلی انجام شده بود به این طریق عمل می‌کنیم به این صورت که خمیر بدست آمده را آنقدر ورز می‌دهیم تا رطوبت آنی از دست برود و سپس مقدار کمی از خمیر را بعد از این که کاملاً بدست نچسبید بر روی سطح صاف می‌کشیم بعد از این که ترکهای ریزی روی خمیر ایجاد شد آن قسمت را کنار می‌گذاریم وبه این طریق چند نمونهن بر می‌داریم و درون ظرف قرار می‌دهیم و سپس تمامی نمونه ها را داخل اون قرار می‌دهیم و بعد از ۲۴ ساعت نمونه ها را از اون خارج می‌کنیم و وزن خاک و میزان رطوبت را محاسبه می‌کنیم.

A: وزن قوطی

C: وزن قوطی + خاک خشک

B: وزن قوطی + خاک مرطوب

ظرف پر

ظرف خالی شماره ظرف

۳۷٫۹g

۲۹٫۳g ۱۷

۳۲

۲۶٫۴ ۸۵

LL=PL=PL

۱۳      ۱۲      ۲۰      ۱۱      ۴۱      شماره ظرف

۶۷٫۶             ۴۴٫۹g           ۶٫۱۳g          ۶۲٫g            ۵۲٫۱g

وزن جرم ظرف ۴۱

 

 

 

 

وزن ظرف پر

وزن ظرف خالی شماره ظرف

۳۷٫۹

۲۹٫۳g ۱۷

۳۲

۲۶٫۴ ۸۵

برای محاسبه نشانه خمیری خاک از فرمول و اعداد بدست آمده طبق عملیات زیر استفاده می‌کنیم.

LL-PL=PI

میانگین جرم ۱۷و ۱۸ بعنوان PL محسوب می‌شود.

نشانه خمیری خاک

طبق حدود اتربرگ خاک ما با نشانه خمیری ۷٫۱ جز خاکهای رسی سیلیتی می باشد .


آزمکانیک خاک:

موضوع:تراکم

۱-تراکم معمولی:

A: از قالب ۴ اینچ + ۳ لایه و هر لایه ۲۵ ضربه- چکش کوچک (پونه۵٫۵)- ارتفاع سقوط چکش ۱۲ اینچ

B: ازقالب ۶ اینچ ( خاکهای درشت دانه +۳ لایه و درهر لایه ۵۶ ضربه ) چکش کوچک ۵٫۵ پوند ارتفاع سقوط چکش ۲ اینچ.

 

  1. ۲٫ اصلاح شده:

C: از قالب۴ اینچ (خاکهای ریز دانه)+ ۵ لایه ودر هر لایه ۵۶ ضربه- چکش بزرگ(۱۰ پوند) ارتفاع سقوط چکش ۱۸ اینچ.

وزن مخصوص مرطوب خاک

وزن مخصوص خشک    وزن مخصوص مرطوب خاک

روش کار:

به اندازه ۴ کیلو خاک در قالب باندازه ۲۵ ضربه در۳ لایه در قالب

خاک به اندازه ۸ کیلو، درصد رطوبت ۳  تا ۴ درصد،  بهم زده

سپس شروع به کوبیدن می‌کنیم قالب خالی را وزن سپس قالب پر را وزن

کرده تفاوت این دو می‌شود خاک مرطوب.