دسته : آموزش نرم افزارهاتاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۹
بررسی و مطالعه یک پانل کوچک

عنوان مقاله: بررسی و مطالعه یک پانل کوچک

هدف از این تحقیق بشرح زیر است:

ارزیابی و تعیین تأثیر ابزار و امکانات سیاسی اقتصادی مختلف در توسعه و پیشرفت دارنده اتومبیل از نظر سطح و رده خانوار – ابزار و امکانات سیاسی شامل مالیاتهای بنزین، مالیاتهای سالیانه دارنده خودرو، مالیاتهای قیمت خودرو و سوبسیدها و کمک هزینه های مربوط به حمل و نقل عمومی هستند.

بمنظور افزایش درک و فهم مربوط به عوامل اقتصادی – اجتماعی که بر درست نمایی (likelihood) دارنده خودرو تأثیرگذار هستند. این عوامل از تشریح و توضیح تأثیر تغییرات در شرایط اقتصادی – اجتماعی دارنده خودرو تشکیل شده اند. (تغییر در الگوی مسافرت، حرکت و جابجایی بین نواحی شهری و روستایی).

تحلیل با استفاده از یک پانل کوچک با توجه به ملاحظات سطح خانوار برای فاصله زمانی سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ (یا بیشتر) صورت گرفت، مجموعه ای از اطلاعات جمع آوری شد که از هر خانوار بصورت نمونه ای و موردی بدست آمده بود و می توانست تغییرات و تحولات از یک سال تا سال آینده را نشان دهد. این مجموعه اطلاعات بوسیله ترکیب داده هایی که از طریق دفتر ثبت اطلاعات مرکزی دانمارک و در مورد تجهیزات و وسایل موتوری با اطلاعات اقتصادی – اجتماعی بدست آمده از منابع و دفاتر دیگر و اطلاعات تصویری و الگوهای مسافرت خانواده، بدست آمده اند. داده های مربوط به الگوهای مسافرت (و تغییرات آنها) شامل تغییر در تعدادی از نقاط و مقاصد سفر خانواده بود. اطلاعات متنوعی را می توان از طریق تماس با شماره – CPR دانمارک بدست آورد. (CPR معادل یک شماره امنیتی اجتماعی است). اطلاعاتی در مورد پیشرفت عمومی در زمینه قیمت سوخت «بنزین» مالیات سالیانه دارندگان خودرو، قیمتهای خودرو و هزینه حمل و نقل عمومی را می توان از طریق ارتباط با این دفاتر ثبت بدست آورد.

مجموعه اطلاعات پانل که می توانند برای اهداف تحقیقاتی مورد استفاده قرار بگیرند، برحسب استانداردهای بین المللی کاملاً نشانه گذاری شده اند. مهمترین مزیت و برتری این مجموعه اطلاعات در این است که برای تمام موارد مطرح شده، پاسخ مناسب و کاملی ارائه شده است و پانلهای مختلف از طریق پست الکترونیکی (mail) و یا تلفن به یکدیگر متصل شده اند. بعنوان مثال بررسیهای فهرست یادداشت روزانه مربوط به مسافرت در دانمارک که از طریق تلفن صورت گرفته، میزان پاسخگوئی %۶۵ را نشان می دهد. با استفاده از این اطلاعات ثبت شده، امکان نمونه گیری در مقیاس بزرگ نیز فراهم شده است. در کنار آن می توان اثرات نرخهای حمل و نقل عمومی را بر دارندگان خودرو شناسائی کرد حتی اگر دارای تأثیرات ناچیزی باشند.

این پروژه در ۳ حالت و زمینه مختلف ارائه شده است:

  • ایجاد پایگاه داده پانلی (برحسب داده های آماری ثبت شده)
  • تخمین و تعیین مدلهایی برای دارنده و مالک خودرو. این امر ماهیت گسسته و مستقل خواهد داشت توجه ویژه ای به دارندگان یک خودرو و چند خودرو می شود، زیرا در طی سالهای اخیر تعداد مالکان چندین خودرو افزایش قابل توجهی داشته است. اگر مالیاتها با مالکان خودرو ارتباطی داشته باشند، می توان این ارتباط را پیدا کرد و اثر زیاد یا کم خرید خودروی دوم با خودروی اول مقایسه می شود.
  • روشها و شیوه های سیاست تحلیلی که سبب پیشرفت مدلها می شوند، بمنظور استفاده در بررسی و محاسبه اثرات بر دارندگان خودرو بصورت کلی و جدا از امکانات و تجهیزات سیاسی – اقتصادی و پیشرفت شاخصهای اقتصادی – اجتماعی بکار گرفته شده اند.

در ادامه انگیزه و عامل محرک برای انجام چنین تحقیقی مطرح می شود. و شیوه ایجاد پایگاه اطلاعاتی مطرح و در مورد مدلهای موجود بحث شده است.

  • : انگیزه

شاید تصمیم به حرکت، برای دارنده خودرو مهمترین اقدامی است که برای جابجایی و انتقال از یک محل به محل دیگر وجود دارد و در رفتار و عملکرد انتقال و جابجاییها اثر دارد. خرید یک خودرو یا خودرو دوم تصمیمی بلند مدت است و اثر خود را بر رفتارهای ترافیکی در یک دوره مهم و قابل توجه دارد.

بنظر می رسد، افزایش تعداد مالکان خودرو، حجم ترافیک را بشدت افزایش می دهد. بعنوان مثال میانگین سفر روزانه در دانمارک در سال ۱۹۹۷ ، ۲۴km برای افراد بدون خودرو و برای سفر خانوادگی ۳۴km ، همین طور برای سفر خانوادگی با چند خودرو، ۵۱km بوده است. رابطه بین تعداد خودروها و سفرهای روزانه تنها مربوط به افزایش حجم ترافیک نیست و اثرات دیگری را بدنبال دارد. اغلب افزایش حمل و نقل توضیح و تشریح یک عامل مهم برای دارنده خودرو است اما در نهایت اتفاقی که رخ می دهد ایجاد الگوهای حرکتی جدید بهمراه افزایش مسافت طی شده است.

در مناظره و مباحثه سیاسی انرژی دانمارک، افزایش میزان تقاضای انرژی از سوی دارندگان خودرو و افزایش قابل توجه گاز Co2 خروجی بصورت جدی مطرح شد. همین طور اثرات زیست محیطی مخربی که این فرآیند بدنبال دارد، نگران کننده و قابل بررسی است. در کنار آن اثرات زیست محیطی از نظر هزینه های تحصیلی که با افزایش میزان خودرو ایجاد می شوند، مطرح شده اند.

میزان ترافیک خودرویی از سال ۱۹۸۰ تاکنون حدود ۸۰% افزایش یافته است و این امر ارتباط مستقیم با تولید و خرید روزافزون خودرو دارد. این در حالی است که تعداد دارندگان خودرو در دانمارک نسبت به دیگر افراد اروپایی با درآمد یکسان، بصورت قابل توجهی کمتر است.

بنابراین دارندگان خودرو در دانمارک از نظر تعداد برای تولیدات آینده و خطرات متعاقب آن بدقت مورد توجه قرار گرفته اند. بخشی از افزایش توان خرید، مربوط به افرادی است که دارای چندین خودرو هستند که در دهه اخیر تعداد آنها بشدت افزایش یافته است. در تصمیم برای خرید خودروی دوم باید توجه ویژه به عوامل مهم و تأثیرگذار از سوی خریدار صورت بگیرد. متغیرهای زیادی وجود دارند که با عوامل سیاسی ارتباط داشته و از آنها تأثیر می پذیرند. عامل مهمی که در مورد خرید خودروی دوم باید در نظر گرفته شود این است که این اقدام می تواند تأثیرپذیری آسانتری از تجهیزات و ابزارهای سیاسی اقتصادی داشته باشد، از جمله این موارد می توان مالیاتها را ذکر کرد. با این حال کسانی که طعم تعمیرات و سرویسهای خودرو را چشیده باشند، ابزارهای سیاسی تأثیر کمتری بر آنها از نظر خرید خودروی دوم خواهند داشت. اگر این عوامل تأثیر متفاوتی بدنبال داشتند در آینده باید اثرات جدی بر نسبت دارندگان خودروی دوم داشته باشند. اگر چنین اثری محقق نشود پیش بینی می شود، تمرکز و توجه جدی در سیاست گذاری برای تعیین نرخهای مالیات خودرو صورت بگیرد.

  • تحقیقات و بررسیهای گذشته در مورد دارندگان خودرو:

در رابطه با مالکیت خودرو، مقالات بین المللی زیادی ارائه شده اند و در دهه اخیر این تحقیقات در دانمارک رشد و پیشرفت قابل توجهی داشته است. اکثر تحقیقات بصورت بررسیهای خرد و جزئی بهمراه ارائه داده های قابل استناد صورت گرفته اند. تحقیقات اخیر در این زمینه با استفاده از اطلاعات سری زمانی «مبتنی بر زمان» از دهه ۱۹۸۰ آغاز شده اند و دائماً در حال افزایش هستند. برخی از تحقیقات به کل موضوع مالکیت خودرو پرداخته اند و برخی دیگر در مورد میزان درخواست برای خرید خودرو انجام شده اند که از آن جمله می توان به تحقیقات صورت گرفته بوسیله Ramjerdi (1992) , dejong (1990) Biorner (1999) , Rand ,  اشاره کرد. برخی دیگر موضوعات گوناگون را بصورت مستقل از هم تحلیل کرده اند.