دسته : رشته مهندسی مکانیکتاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
روش تولید بوش سیلندر اتومبیل

عنوان مقاله:روش تولید بوش سیلندر اتومبیل

بوش سیلندر از جمله قطعات چدنی است که نسبت به ساختار زمینه بسیار حساس است  و ویژگی های ساختاری قطعه تعیین کننده عمر و دوام و سلامت موتور اتومبیل می باشد . برای تولید این قطعه در صنعت از دو روش استفاده می شود . روش نخست ، ریخته گری در ماسه به روش سیلیکات سدیم است . بوشی که از این روش تولید می شود دارای استحکام پایینی بوده و بعلت رطوبت موجود در سیستم ، عیوب انقباضی و گازی فراوانی در قطعه مشاهده می شود .

روش صنعتی و جدید برای تولید بوش سیلندر ریخته گری در قالب فلزی به روش گریز از مرکز است . در این روش مذاب به سرعت در قالبی که در حال گردش است ، ریخته شده ، شکل می گیرد . استفاده از روشهای گریز از مرکز برای تولید بوش چدنی به جای روش ریخته گری در ماسه دارای مزایای زیر است :

۱ـ حداقل عیوب گازی و انقباضی به همراه ضریب تراکم جرمی بالا

۲ـ حذف سیستم راه گاهی و تغذیه و مشکلات موجود در این سیستمها

۳ـ حذف سیستم ماهیچه گذاری و مشکلات موجود در این سیستم

۴ـ تولید بوش با حداقل ضخامت ممکن برای انجام مراحل ماشین کاری

۵ـ استحکام و خواص مکانیکی بالاتر نسبت به سیستم ریخته گری در ماسه

۶ـ افزایش سرعت تولید

گرچه استفاده از روشهای گریز از مرکز در تولید بوش از مزایای زیادی برخوردار است ،‌ولی باید توجه داشت که به دلیل شرایط خاصی که به لحاظ استفاده از قالب فلزی بر نحوه انجماد حاکم است ،‌ باعث می شود تا کنترل ساختار متالورژیکی قطعه با مشکلات عدیده ای روبرو باشد که از آنجمله می توان به موارد زیر اشاره  کرد :

۱ـ جدایش فازها در اثر نیروی گریز از مرکز

۲ـ تغییر ساختار متالورژیکی و تشکیل مناطق کاربیدی

در فرآیندهای متداول ریخته گری سیلندر ، دستیابی به ساختاری مناسب در قسمت سیلندر با پیستون که سایش و حرارت بالایی ایجاد می کند عملاً غیر ممکن است . به منظور بالابردن مقاومت به سایش و ضریب هدایت حرارتی از به کار بردن قطعه ای استوانه ای شکل (بوش سیلندر) که بطور جداگانه با ساختار مطلوب ریخته گری می شود ،‌در آن محل استفاده می کنند . بوش سیلندر را معمولاً از جنس چدنهای خاکستری بدللی دارا بودن قابلیت ریخته گری خوب و خواص فیزیکی و مکانیکی ویژه تهیه می کنند . نوع و اندازه‌گرافیتها و فازهای تشکیل دهنده زمینه‌ریز ساختار پارامترهای اصلی تعیین کننده‌خواص چدنهای خاکستری هستند .