دسته : رشته مهندسی مکانیکتاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
تحلیل استاتیکی  یک مخزن ضربه گیر

عنوان مقاله: تحلیل استاتیکی  یک مخزن ضربه گیر

بیان مسئله:

مسئله مورد برسی تحلیل استاتیکی  یک مخزن ضربه گیر می باشد . در این خصوصا علاوه  بر آن که بایستی مخزن متحمل ضربات وارد شونده آب بر اثر بر گشت وایجاد ضربه قوچ شود بلکه بایستی خللی در روند کار پمپ های خط  نیز ایجاد ننماید همچنین   بایستی  متحمل  تنشهای ایجاد شده  بدنه  مخزن بدلیل  حالت استاتیکی مخزن  با  محتوای آب و هوای فشرده بگردد. حال از روش المان محدود که یک روش کاملا شناخته شده برای آنالیز تنش در سازه است می بایست استفاده گردد که این امر مسئله ای است که محقق قصد دارد به آن بپردازد .

فرضیات:

فرضیات تحقیق به علت ا ینکه در پی رد یا قبول فرضیات می باشیم دارای پایگاه اثباتی می باشد . با توجه به عنوان تحقیق فرضیات ذیل طرح و مورد برسی قرار می گیرد

فرض اول : مخزن در حالت سکون و حاوی آب و هوای تحت فشار باشد .

فرض دوم : ما می خواهیم در سه حالت مختلف ایستگاهی مخزن را مورد برسی  قرار دهیم و تنشهای وارده بر اثر نیروهای داخلی مخزن در حالت استاتیکی آن را مورد برسی قرار دهیم ..

سه حالت فوق عبارتند از:

حالتی که حداکثر هوا در داخل مخزن وجود داشته باشد.  حالتی که حداکثر آب در داخل مخزن باشد . و حالتی که آب و هوا به یک نسبت مساوی در مخزن وجود داشته باشند . حال برای رسیدن به یک نتیجه کلی که در بر گیرنده سه حالت فوق باشد ، بحرانی ترین حالت را در نظر می گیریم. چون در هر یک از سه حالت فشار درونی بین  ۱۹  الی  ۱۹٫۶  می باشد ما با یک فشار دست بالا (( ۲۰  atm  درونی محاسبات را انجام و نتایج  را در این حالت برسی می کنیم که مطمئنا سه حالت مطرح شده بحرانی تر ازاین سه حالت نخواهد شد .

اهداف مطالعاتی :

اهداف این تحقیق رسیدن به یک مدل کامل و سالم از مخزن تحت فشار و سپس با داشتن اطلاعاتی از جمله شرایط تکیه گاهی (شرایط مرزی ) مخزن همچنین مقدارو حالتهای نیروهای استاتیکی وارده به سازه ، قصد رسیدن به مقادیر تنش در نقاط مختلف سازه را داریم در نهایت می توان گفت که هدف این تحقیق کوشش برای استفاده از اجزاء محدود در آنالیز تنش در این سازه می باشد.