گزارش کارآموزی

عنوان مقاله:گزارش کارآموزی

موقعیت رشته کارآموز در مرکز کارآموزی:

اگر بخواهم به موقعیت رشته خویش در واحد بپردازم باید بگویم که در واقع از زمانی که خریدار وارد شرکت می‌شود و کالای مورد نظر خود را انتخاب می‌کند، اینجانب موظف به صدور فاکتور و انجام امور حسابداری می‌شوم.

بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در مرکز کارآموزی:

در حقیقت وظیفه‌ی اصلی، یادگیری سیستم حسابداری (پارسیان)می‌باشد ولی در این شرکت وظایف دیگری همچون وصول برخی از چکها و کمک کردن در نظم شرکت به بنده محول شده است.

امور جاری در دست اقدام در مرکز کارآموزی:

باتوجه به شاخص اصلی یعنی ایجاد بستر مناسب برای سهولت خریداران از جهت کیفیت و قیمت برآن شدیم که باتوجه به موضوع کاری یعنی وهله‌ی اول پزشک، دانشجو، استاد، مراکز درمانی و دانشکده های آموزشی به طور دوره‌ای یا سالیانه با ایجاد فروشگاه های ثابت و سیار وظیفه‌ی تامین را در حداقل زمان کاری به انجام برسانیم.

برنامه های توسعه آینده مرکز کارآموزی:

برنامه های آینده شرکت،در ارتباط با امور جاری طبق عملکرد شرکت مـادر در تهران تعیین می‌گردد.

برخی از قسمت‌ها و عملیات کاربردی در نرم‌افزار پارسیان

صدور فاکتور :

برای صدور فاکتور در نرم‌افزار پارسیان، پس از اجرا نمودن نرم‌افزار از سرفصل خرید و فروش گزینه صدور فاکتور ورود/خروج و یا از کلید میانبر Ctrl+fاستفاده می نماییم.