طرح کسب و کار- کافی نت

عنوان مقاله:کافی نت

۳-تجزیه وتحلیل صنعت
الف-تجزیه و تحلیل محیطی

محیط کسب وکار
ایا خدمات لازم به منظور پشتیبانی عملیات تولید در منطقه وجود دادرد؟(دفاتر حقوقی،عرضه کنندگان مواد مصرفی و…)آیا خدمات وزیر بنای مناسب برای کارکنان وخانواده های آنها وجود دارد؟چه روش های حمل ونقلی در دسترس است؟آیا محل استقرار کسب وکار شما از نظر ضوابط زیست محیطی مناسب است؟ 

آیا با فرهنگ منطقه ای که کسب وکار شما در آن قرار دارد آشنایی دارید؟آیا فرهنگ منطقه،کالاها تولید شده خدمات ارائه شده شما را می پذیرد؟آیا فرهنگ منطقه مانع ایجاد توسعه وترویج بخش هایی از کسب وکار شما می شود؟بررسی نمایید.آیا می توانید بدون در نظر گرفتن موانع فرهنگی موجود کسب وکار خود را راه اندازی نمایید؟

درراه اندازی کسب وکار خود تا چه حد به عواملی از قبیل علاقمندی مشتریان،سطح در آمد آنها ونحوه دسترسی شان به محصول خود توجه کرده اید؟ایا توان خرید مشتریان خود را در نظر گرفته اید؟آیا محصولات شما با توان خرید مشتریان متناسب می باشد؟تاثیر تغییرات اقتصادی مانند توان خرید،مالیات،نرخ ارزو…رادر کسب وکار خود مشخص نمایید.

تغییرات جمعیتی
تغییرات جمعیتی مانند اندازه جمعیت،توزیع،ترکیب،اشتغال،سطح تحصیلات درآمد آحاد جمعیتی چه تاثیری بر کسب وکار شما دارد؟آیا تاثیر چالش های جمعیتی ایران مانند تراکم زیاد جمعیت در سنین جوانی،مهاجرت واشتغال را بررسی نموده اید؟تغییرات جمعیتی چه فرصت ها ومخاطراتی را برای کسب  وکار شما به همراه خواهد داشت؟

بالا رفتن جمعیت از ۱ لحاظ سود دارد: بالا رفتن آن موجب افزایش جامعه دانشجو و دانش آموز میشود که در آینده باعث درخواست زیاد برای انجام کارهایی از قبیل تایپ و تحقیق و . . . می شود. اماافزایش جمیت میتواند موجب بهران در اقتصاد شده یک اینکه تقریبا در هر خانه ای یک سیستم PC وجود دارد و در نتیجه کمتر کسی به کافی نت مراجعه کرده و این دسته از افراد برای گرفتن پرینت و فکس و … .