دسته : رشته اقتصادتاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۲
تحریم اقتصادی

عنوان مقاله:تحریم اقتصادی

—تحریم: حرام‌کردن, حرام‌گردانیدن‌چیزی‌یاکاری، منع کردن

—تحریم­، عبارت ­است ­از تدابیری قهرآمیز که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بین­المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول­، تخطی کرده باشد­، اعمال می­شود.

—تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است.

ساده انگاری است اگر فکر کنیم تحریم اقتصادی هیچ تأثیری بر اقتصاد کشور نداشته اما به طور مشخص می توان گفت که علی رغم این مسأله هیچ یک از اهداف آمریکا از تحریم ایران برآورده نشده است و از این جهت می توان آن را یک طرح شکست خورده دانست هر چند اگر هزینه هایی به کشور تحریم شده ایران، تحمیل کرده باشد که آن هم دوجانبه است

گفته میشود میانگین طول عمر تحریم های اقتصادی در موارد موفق ۲٫۹ سال و در موارد ناموفق ۸ سال است. به طول عمر تحریم های ایران چه نامی می توان نهاد؟!

 • گذر به تحریم های اقتصادی برای هدف های استراتژیک معمولا چهار مرحله ای است:
  • تشویق کشور هدف به طور خصوصی و از راه مذاکره دو جانبه
   • درخواست علنی از کشور هدف و اعلام عمومی آن
    • مشورت با متحدین برای اقدام های بعدی و اقدام نظام در صورت نیاز
     • آغاز تحریم از سطح غیراقتصاد