دسته : رشته تربیت بدنیتاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
تاریخچه ژیمناستیک

عنوان مقاله:تاریخچه ژیمناستیک

کلمه ژیمناستیک۱ یک لغت یونانی است که ترجمه آن به فارسی هنر لخت میباشد. از چهار هزار سال پیش نوعی ژیمناستیک در چین متداول بوده که از آن برای آماده نمودن جوانان جهت جنگ و همچنین بهبود بعضی از ضایعات بدنی ۲ استفاده میکردند .

یونانیها حرکات و عملیات ورزشی (ژیمناستیک) را با وسایل ابتدایی و موجود انجام میدادند، در صورتی که رومیها روی وسایل کار میکردند.

موقعی که دولت روم ضعیف شد مردم معمولی دیگر از خودشان رغبتی به ژیمناستیک نشان ندادند فقط سربازان ژیمناستیک تمرین میکردند و همچنین عده ای عملیات ژیمناستیک را در سیرکها و برای امرار معاش به نمایش می گذاشتند.

تا آغاز دوره رنسانس هیچ علاقه ای جهت پیشرفت این ورزش نشان داده نشد تا بالاخره موکولیالیس ۳ ایتالیایی کتاب مفیدی درباره هنر ژیمناستیک انتشار داد و پس از این ورزش به تدریج در بیشتر کشورهای اروپایی مانند آلمان، دانمارک، فرانسه، سوئیس و غیره رونق یافت .

جان بیس دو ۴ اولین اروپایی بود که تمرینات مدون شده ژیمناستیک را تدریس نمود سپس جان گوتس موتس ۵ اولین فردی بود که کتابی درباره ژیمناستیک جدید در سال ١٧٩٢ چاپ و منتشر نمود، و به پدر بزرگ ژیمناستیک معروف شد.

بعد از شکست آلمانها در فرانسه فردریک جان ۶ تصمیم گرفت که مردم آلمان را طی برنامه ای از نظر قوای جسمانی و روانی تقویت نماید و معتقد بود که آلمانها برای دفاع از خود بایستی با هم متحد شوند، بنا براین جوانان را به جنگهای اطراف برلین برای تمرین ژیمناستیک دعوت نمود در آنجا بود که وی وسایل پارالل، بارفیکس، خرک حلقه و پرش خرک را ساخت .

در سال ١٨۴٢ قبل از مرگ جان، ژیمناستیک در مدارس آلمانی رایج گردید. تشک برای اولین بار در کوپنهاک دانمارک موقعی که مدرسه نظامی دایر گردید به کار برده شد .

پر هندریک لینگ ۷ شاعر سوئدی یکی دیگر از افرادی بود که برای گسترش ژیمناستیک زحمت کشید او ضمن قبول روشهای آموزشی « فرانر ناجتگال » دانمارکی بر اجرای صحیح حرکات وعملیات ورزشی در زمان معین تأکید داشت. در حقیقت لینگ تحقیق علمی در تربیت بدنی را پایه گذاری نموده و معتقد بود که اگر یک نفر بخواهد با ورزش ژیمناستیک بدن شخصی را به طور دلخواهی بسازد پس لازم است که او بدن انسان را از نظر آناتومی و فیزیولوژی نیز بشناسد .

در سال ١٨۵٠ آلمانها ورزش ژیمناستیک را به آمریکا برده و این ورزش در سرزمین آمریکا رواج یافت .

در اولین دوره بازیهای المپیک نوین که به سال ١٨٩۶ در آتن برپا گردید ژیمناستیک آقایان بعنوان یک رشته از بازیها منظور شده بود و متعاقب در بازیهای المپیک ١٩٢٨ آمستردام ژیمناستیک بانوان هم وارد مسابقات المپیک شد .

از بیش از ۶٠ سال پیش این ورزش در ایران متداول گردید، از جمله کسانی که برای پیشرفت ژیمناستیک در این مرز و بوم فعالیت نموده اند در مرحله اول آقایان بادگرنی، مرحوم دکتر بنائی، مرحوم مهران، میر احمد صفوی و دکتر حاج عظیمی و سپس آقایان محمدتقی وصالی، مرتضی بنایی، سید رضا سکاکی، علی یزداد و غضنفر جباری را میتوان نام برد.