دسته : رشته مهندسی کامپیوترتاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
اینترنت

عنوان مقاله:اینترنت

باتوجه به تحولاتی که بر اثر بکارگیری همه جانبه کامپیوتر و ارتباطات به خصوص در دو دهه اخیر در کشورهای پیشرفته بوقوع پیوسته، جهان وارد عرصه جدیدی گردیده که آنرا ً عصر اطلاعات ً می نامند و برای حضور در این عرصه و بهره گیری از امکانات آن باید کلیه جوامع خود را به فناوری اطلاعات (Information Technology) تجهیز نمایند.

ü درحالیکه تمام مردم جهان امکان دسترسی به اینترنت را دارا می باشند، استفاده کنندگان از اینترنت حدود۱۰% جمعیت جهان را تشکیل می دهند.

ü  ۸۵% از استفاده کنندگان از اینترنت در کشورهای توسعه یافته یعنی جایی که ۹۰% از کامپیوترهای که مستقیماً به اینترنت وصل هستند، قرار دارند.

ü  کل کامپیوترهای که در نیویورک مستقیماً به اینترنت وصل هستند، بیشتر از کل کامپیوترهای متصل به اینترنت در آفریقا است.

ü درحالیکه در مورد تلفن تقریباً ۷۵ سال طول کشید تا ۵۰ میلیون نفر از آن استفاده کنند، شبکه جهانی اینترنت طی ۴ سال توانست این تعداد استفاده کننده را به خود اختصاص دهد.

ü     شایان ذکر است که ۷۳۲۷ زبان رسمی شناخته شده یا زبان محلی در ۱۹۱ کشور دنیا وجود دارد، که نزدیک به ۲۰۰۰ مورد آن سیستم نگارشی دارند. به همین منظور سایتهای مخصوصی تحت عنوان ً فرهنگ لغات ً ایجاد و اطلاع رسانی می نمایند، که از بین تمامی سایتها، سهم کشور ایران اندکی بیشتر از صفر و تقریباً قابل صرفنظر کردن است.