دسته : رشته مهندسی معماریتاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۶
کار آموزی مدیریت و اجرا با نقشه ها

عنوان مقاله:کار آموزی مدیریت و اجرا با نقشه ها

اجرای ساختمانهای اسکلت فلزی به آگاهی از یک سری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است.

بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی تاسیساتی در اجرا و ساخت اشکالاتی را در پی خواهد شد، که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چرا که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.

در این گزارش کار آموزی سعی شده اطلاعاتی در مورد ساختمانهای فلزی و روش اجرای آنها داده شود.

در پایان از زحمات سرپرست محترم خودم جناب آقای مهندس مردانی و همچنین از استاذ عزیزم جناب آقای دکتر دهدشتی کمال تشکر را دارم.

روشهای اصلی ساختن تسهیلات در شکلهای ذیل نشان داده شده اند. این روشها به شرح زیرند:

۱-نیروی کار ساختمانی توسط کارفرما

۲- مدیریت کار ساختمانی توسط کارفرما

الف) استخدام اعضای خود سازمان برای انجام کار

ب) انجام کار توسط پیمانکارهای جز