دسته : طرح هاي توجيهي كار و خود اشتغاليتاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
مترجم آدرسهای شبکه همراه با ترجمه

عنوان مقاله:مترجم آدرسهای شبکه همراه با ترجمه

مترجم آدرسهای شبکهِ ios  ِ سیسکو

 

مترجم آدرس شبکه در ساده ترین حالتش بر روی مسیر یابی که دو شبکه را به هم متصل می‌کند عمل می‌کند؛ یکی از این شبکه ها (تعین شده بعنوان داخلی ) بصورت خصوصی یا غیر متداول آدرس دهی می‌شود که باید این آدرس به یک آدرس قانونی و متداول تبدیل شودقبل از اینکه بسته های اطلاعاتی به سمت شبکه دیگر(تعیین شده بعنوان شبکه بیرونی ) فرستاده شود . ترجمه مرتبط با مسیر یابی عمل می‌کند ، بطوریکه اگر ترجمه مطلوب  باشد مترجم آدرس شبکه براحتی می‌تواند بر روی مسیر یاب یک سرویس گیرنده اینترنت فعال شود .

استفاده از وسایل ترجمه در RFC 1631 ( request for comment ) ( درخواست برای توضیح ) آمده است –  شیوه ترجمه آدرس در مسیر یاب . هدف مترجم آدرس شبکه ایجاد یک عاملیت برای شبکه خصوصی است که عموماً آدرسهای منحصر بفردی دارد و مترجم آدرس شبکه نیز در آن موجود نیست .RFC 1631  یک زیر مجموعه از اصول مترجم آدرس شبکه های IOS  سیسکو را ارائه میکند .

مترجم IOS  سیسکو ترجمه دوسویه را از طریق استفاده همزمان از منابع داخلی و خارجی ترجمه پشتیبانی می‌کند .

Terminology : واژگان فنی

شکل ۱ – مفاهیم مترجم آدرس شبکه :

  • سراسری خارجی : آدرس IP پیکربندی شده نسبت داده شده به یک شبکه در شبکه خارجی

مدخل ترجمه ساده :

مدخل ترجمه‌ای که  یک آدرس IP را به دیگری نگاشت می‌کند .

مدخل ترجمه گسترده :

مدخل ترجمه‌ای که یک جفت آدرس IP و پورت را به دیگری نگاشت می‌کند .

ویژگیهای اصلی :

  • مترحم آدرسهای ثابت ( ایستا ) Telnet 207.33.94.1

یک کاربر می‌تواند یک نگاشت یک به یک بین آدرسهای محلی

وسراسری برقرار کند .

کاربران همچنین می‌توانند ترجمه‌ های آدرس استاتیک را به

سطوح پورت پیکربندی کنند . و سایر آدرسهای IP  را برای

         ترجمه‌های دیگر استفاده کنند . 

  • مترحم آدرسهای پویا( محرک )

            کاربر می‌تواند نگاشت پویا بین آدرسهای محلی و سراسری برقرار کند  .

اختصاص داده شده محلی و سراسری انجام می‌گیرد .