دسته : رشته مهندسی کامپیوترتاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
دانلود مقاله فیروال اینترنت

عنوان مقاله:فیروال اینترنت

– بعضی تصمیمات اساسی طراحی در یک firewall چه چیزهایی هستند؟

تعدادی موضوعات طراحی اساسی وجود دارند که باید توسط یک شخص خوش اقبال که مسئولیت او طراحی ، تعیین و اجرا یا نظارت بر نصب یک firewall است، تعیین شوند .

اولین و مهمترین تصمیم سیاست اینکه چگونه شرکت یا سازمان شما می خواهد سیستم را اعمال کند ، است ک آیا firewall سرجای خود قرار دارد برای رد کردن تمام خدمات به جز آن هایی که برای کار اتصال به شبکه ضروری هستند ، یا اینکه آیا firewall برای تهیه یک متد ارزیابی شده کنترل شده ی دستیابی مرتب در یک حالت غیر تعدید آمیز در جای خود قرار گرفته ؟ در جایی از شکاکیت بین این موقعیت ها وجود دارند نقطه بعدی از firewall شما ممکن است بیشتر نتیجه ی یک تصمیم سیاسی باشد تا اجتماعی

دومی بدین قرار است : چه سطحی از مانیتورینگ (کنترل) افزونگی(زیادی) و کنترل را شما  می خواهید ؟

با تثبیت کردن سطح ریسک قابل قبول (یعنی ، چقدرشما محتاط هستید ) از طریق حل مورد اول شما می توانید یک فهرست بازبینی از آنچه که باید مونیتور شود ، مجاز شود و رد شود تشکیل دهید . به عبارت دیگر شما شروع می کنید با فهمیدن (دانستن) اهداف کلی تان و سپس یک تحلیل حتمی را ترکیب می کنید با یک سنجش و لوازم (شرایط یا مقتضیات) تقریبا همیشه متناقض را در یک لیست نشست و رفت تفکیک کنید که مشخص کند چه کاری می خواهید انجام دهید . (چه طرحی را  می خواهید اجراکنید.)

سومین مورد مالی است . ما نمی توانیم آن را در اینجا ذکر کنیم مگر با عبارت مهم و دو پهلو ، اما مهم است که سعی کرد هر گونه راه حل پیشنهاد شده را با توجه به قیمتی که برای خریدن یا برای اجرا دارد تعیین کرد . برای مثال یک محصول کامل firewall ممکن است حداکثر ۱۰۰۰۰۰ $ حداقل رایگان باشد . حق داشتن محصول رایگان شاید نیاز به هزینه ای برای پیکر بندی روی یک cisco یا مشابه آن نداشته باشد ، اما نیاز به زمانی پرکار و چند فنجان قهوه دارد ! اجرای یک firewall سطح بالا نیاز به هزینه ی زیادی دارد ، شاید برابر با ۳۰۰۰۰ $ به    اندازه ی حقوق و مزایای کارمندی هزینه های جاری مدیریت سیستم ها هم قابل توجه است .

ساختن یک نوع خانگی خوب است ، اما مهم این است که آن را طوری ساخت به توجه مداوم (و هزینه بردار ) نداشته باشد . به عبارت دیگر مهم است که firewall ها را نباید فقط با نظر به اینکه چقدر قیمت دارند سنجید بلکه باید هزینه های متوالی را هم در نظر داشت . از جنبه ی تکنیکی دو تصمیم باید گرفته شوند ،بر مبنای آن حقیقت که برای تمام اهداف عملی و مفید ما درباره آن صحبت می کنیم یک سرویس فرستادن ترافیک ثابت ، بین فرستنده ی (routers ، تعیین مسیر کننده ی) تهیه کننده ی شبکه و شبکه داخلی شما قرار دارد .

سرویس فرستادن ترافیک ممکن است در سطح یک IP اجرا شود ، از طریق چیزی شبیه به قوانین پخش در یک فرستنده (یا تعیین مسیر خنک کننده یا در یک سطح کاربردی ، از طریق دروازه های نماینده و خدمات . تصمیم لازم برای گرفتن این است که آیا یک دستگاه باز شده بی حفاظ را برای اجرای خدمات نمایندگی برای Telnet ، اخبار و. … روی یک شبکه بیرونی قرار داد یا اینکه یک فرستنده پخش به عنوان یک فیلتر تنظیم کرد که امکان ارتباط یک دستگاه داخلی یا بیشتر را فراهم می کند در هر دو راه کار نقص ها و مزایایی هست با دستگاه نمایندگی میزان بیشتری از رسیدگی بالقوه و ایمنی در عوض هزینه های بالای پیکر بندی فراهم می آید و کاهش در سطح خدمات که ممکن است فراهم آید (زیرا یک نماینده حتما باید برای هر سرویس مورد نظر ساخته شود ) این مبادله قدیمی بین آسانی استفاده و ایمنی بر می گردد . تا فکر ما را با تمام قوا آزار دهد .