دسته : طرح هاي توجيهي كار و خود اشتغاليتاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
کارخانه شهد آب ارومیه

عنوان مقاله:کارخانه شهد آب ارومیه

کارخانجات تولید کنسانتره آبمیوه از محصولات باغات کشور و استان آذر بایجان غربی ضمن حفظ نگهداری باغات مو جب شده تا زمینه ای برای اشتغال و ارز آوری جدید

فراهم آورد بطوریکه از محل صادرات کنسانتره وآبمیوه بطور متوسط سالیانه بالغ بر

۴۰ میلیون دلار ارز عاید کشور شود.شرکت شهد آب در راستای سیاستهای کلی دولت مبنی بر انجام سرمایه گذاریهای مورد نیاز و بمنظور کمک به حل مشکل باغداران در سال ۲۹/۲/۶۳ توسط بانک صادرات آذر بایجان غربی بصورت سهامی خاص تشکیل شد.

و با مشارکت بانکهای کشاورزی و صادرات ایران با ایجاد کارخانه تولید کنسانتره آبمیوه با ظرفیت اسمی سالانه ۵۰۰۰ تن کنسانتره انواع آبمیوه در سال ۱۳۷۱ به بهره برداری رسید و این شرکت با پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار به سهامی عام تبدیل شد و سهام آن بر بازار بورس عرضه شد بطوریکه در حال حاضر سهام شرکت شهد اب قابل معامله در بورس اوراق بهادار می باشد و به کشور های افریقایی،اروپایی،آسیایی و در امریکای شمالی صادر می نماید

تا ریخچه فعالیت و نوع شرکت:

شرکت شهد آب(سهامی عام) در تاریخ۱۲/۶/۷۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۰۷۵ مورخه ۲۹/۲/۶۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارومیه به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۲/۲/۷۷ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۷/۹/۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است در حال حاضر شرکت شهد آب جز واحدهای تجاری فرعی شرکت خاصی نیست و واحد تجاری اصلی نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری غدیر امور شرکتهای بانک کشاورزی و کارگذاری ایین است مرکز اصلی شرکت در ارومیه می باشد.

فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۰۷۵۷۱ مورخه ۱۵/۸/۷۳ که توسط اداره کل صنایع استان صادر شده بهره برداری از کارخانه با ظرفیت ۲۰۰۰ تن در تاریخ مذکور آغاز شده است و از مورخه ۲۳/۶/۷۹ پروانه بهره برداری اصلاح شده که ۹۰۰۰ تن آبمیوه نیز به پروانه مورد نظر اضافه گردیده است از اوایل سال ۸۱ ظر فیت تولید به ۵۰۰۰ تن کنسانتره و ۹۰۰۰ تن آبمیوه و ۱۰۰ تن پوره انواع میوه اصلاح شده است.