دسته : رشته اقتصادتاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۹
دانلود مقاله علم اقتصاد جدولها

عنوان مقاله:علم اقتصاد جدولها

علم اقتصاد به زیر مجموعه علوم انسانی برمی گردد زیرا بخش مهمی از زندگی انسان را در بر می گیرد با شکل گیری زندگی اجتماعی رشد کرده است و علت ایجاد این علم بعد از زندگی اولیه انسانها که دو مورد می باشد کمیابی منابع و نیازهای نامحدود انسان روبرو شده است پس انسان سعی می کرده که اقتصادی اقدام کند و بشر با پیشرفت علم و دانش با کمیابی منابع مبارزه کرده است و این باعث افزایش بیش از حد نیازهای نامحدود انسان شده است. یعنی انسان مورد ۱ را کوچک و ۲ را بزرگ می کند.

در قرون اخیر به دلیل پیشرفت جوامع و افزایش ناگهانی علم باعث ایجاد افزایش بسیار نیاز اقتصادی در افراد شده است.

تعریف علم اقتصاد: تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتهای مختلف برای رفع نیازهای نامحدود انسان می باشد.

به نظر شما پیش شرطهای توسعه اقتصادی برای جامعه ما چیست؟

  • علاوه بر نکاتی که در کلاس آقای دکتر شاهنوشی عنوان کردند به نظر من جلوگیری از فرار مغزهاست. این افراد اغلب از سوبسیدهای کشور از قبیل دانشگاه، استاد، خوابگاه و ژتون . . . استفاده کرده و به خاطر نبودن شغل عدم اشتغال یا مزیتهای رشته ای، دانشگاهی در گاهی شرایط مجبور به ترک وطن گشته و به دنبال مأوا برای آینده شغلی می گردند به طور مثال بهترین پزشکان، وکلا . . . سرمایه داران هم در آمریکا مقیم هستند که اینها به نوعی توسعه آن کشور را سبب می شوند که مسائل سیاسی در این زمینه بی تأثیر نبوده است دبی در عرض چندین سال گذشته به طور چشم گیری پیشرفت کرده که به خاطر آمد و رفت ایرانیانی که مقیم آمریکا و ایرانیان داخل کشور بوده و مرز ارتباطی بین این دو بوده است که مثلا اگر می توانستیم مثلا منطفه قشم که یک منطقه آزاد بوده و شرایط مشابهی باد وبی داشته این شرایط و سرمایه گذاری را برای کشور خودمان انجام دهیم جدا از مسایل سیاسی به آن توجه می کردیم بهتر بود.