دسته : طرح هاي توجيهي كار و خود اشتغاليتاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
دانلود مقاله سردخانه تحت پوشش آستان قدس رضوی

عنوان مقاله:سردخانه تحت پوشش آستان قدس رضوی

سرد خانه تحت پوشش آستان قدس رضوی = با ظرفیت ton 3000- دارای ۱۷ اتاق- ۱۵ اتاق زیر صفر- ۱۲ اتاق بالای صفر- اتاق بالای صفر جهت نگه داری میوه ها، رب و … استفاده می شود دارای ظرفیت ton 400- 150 است.درجه ی حرارت میوه جات نسبت به نوع میوه متفاوت است به عنوان مثال برای نگهداری سیب لبنانی برای مدت ۶ ماه درجه ی حرارت باید بین ۰ تا ۵/۰ و رطوبت نسبی بین ۸۵ تا ۹۵% باشد.

درجه حرارت اگر پایین رود یخ زدگی ایجاد می شود و اگر بالا رود میوه حالت زرد و رسیده به خود می گیرد و زودتر خراب می شوند. دستگاهی بنام لوماتیک که رطوبت پاش است. انبار نگهداری رب که حرارت c2 در آن برقرار است. فصل تولید تولید بالا بوده نتوانسته اند آنها را بسته بندی کنند در بشکه نگهداری می شود و برای صادرات استفاده شود.

اتاق های زیر صفر =

برای نگهداری مواد پروتئینی و گوشتی است درجه حرارت ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد زیر صفر است. مدت زمان ماندگاری نسبت به نوع جنسی که در اتاق گذاشته می شود متفاوت است برای ماهی یکسال، برای گوشت دو سال، مرغ یک سال، و کنساتره ها دو سال ولی کنساتره هایی که زودتر خراب می شوند مثل آلبالو و … مدت زمان کمتری نگهداری می شوند.

اتاق های بالای صفر =

در طول مدت نگهداری دوبار ضد عفونی می شوند یکی اول بهره برداری که در توسط آب آهک و سمی بنام بنومین که ضد قارچ است و بعد از ۴۸ ساعت بارگیری می شود. در آخر بهره برداری هم چون اتاق رطوبت می گیرد و مخمرها در آن رشد کرده اند. اتاق خاموش می شود و درجه حرارت بالا می رود و مخمر رشد زیادی می کند. اتاق دوباره ضد عفونی می شود با همان مواد ذکر شده تا مخمر از بین برود.