دسته : مقالات متفرقهتاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
مقاله نقش معلمان در فرهنگ سازی برای جهاد اقتصادی

آموزش و پرورش به عنوان یک سرمایه ملی و نهادی که تربیت آینده سازان کشوررا بر عهده دارد نقش کلیدی را در جامعه ایفا می کند و نقش بسیار مهم در پیشبرد اهداف جهاد اقتصادی دارد.

فرهنگیان می توانند برنامه های خود در خصوص جهاد اقتصادی را برای اجرای این شعار در آموزش و پرورش ارایه دهند، نقش معلمان در فرهنگ سازی برای جهاد اقتصادی زیر بنای آموزش و پرورش معلم است و آنان با ارایه برنامه های خود در سال ۹۰ می توانند نقش اثرگذاری در آموزش و پرورش داشته باشند.

آموزش وپرورش، معلم و مدرسه در سال جهاد اقتصادی برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، می توانند نقش اساسی ایفا کنند.

فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جدید به عنوان یک منشور سالانه و نقشه راه و خط نشان روشنی برای کار و فعالیت مدیران آموزش وپرورش است.

مبحث جهاد اقتصادی باید با ظرافت و دقت ویژه ای به فضای آموزش و پرورش تعمیم داده شود.

باید تلاش کرد الزامات بار معنایی پیام رهبر معظم انقلاب برای ایجاد و توسعه روحیه جهادی و کار برای خداکردن و خستگی ناپذیربودن در همه ابعاد در فضای تعلیم و تربیت ترویج شود.

اگر روحیه و محور تلاشهای مدیران در آموزش و پرورش صرفاً اسقاط تکلیف نباشد، روند مطلوبی را ایجاد خواهد کرد که شرط اصلی آن روحیه جهادی است.

الزام استحکام بخشی به معنویات و تدین در دانش آموزان و جوانان از جمله امور مهم مدیران آموزش وپرورش است که رافع زمین گیرشدن و هرز رفتن استعدادهای جوانان می شود.

ایجاد روحیه اعتماد سازی و علاقه مندی به یکدیگر، مهرورزی، دوری و اجتناب از اجرای برنامه های نمادین و شتاب زده از دیگر تأکیدات رسیدن به هدف جهاد اقتصادی در آموزش و پرورش است.

رهبر معظم انقلاب، در دیدار مهندسان، تکنسین ها و کارگران صنعت نفت در منطقه پارس جنوبی با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال جهاد اقتصادی خاطرنشان کردند: “شما حتّى سر یک کلاس، یک معلم هم که باشید، میتوانید در این جهاد اقتصادى سهیم باشید. این فرهنگ را به این جوان، به این نیروى انسانىِ فردا تعلیم میدهید؛ این می­شود جهاد اقتصادى. در هر بخشى که باشید، میتوانید در این جهاد سهیم باشید.”

اما چگونه دانش آموزان و فرزندانمان را تربیت کنیم که در مباحث اقتصادی جدیت و تلاش داشته باشند؟

نظام آموزشی ما در حال حاضر برای این منظور کاملا مناسب نیست و برای اینکه فرهنگ جهاد اقتصادی در جامعه ما رواج پیدا کند و دانش آموزان و فرزندان ما اهل فعالیت اقتصادی بشوند، می‌توان گفت به یک آموزش و پرورش مدرنتر نیاز داریم. در واقع این نقیصه بزرگ در آموزش و پرورش ما باید برطرف شود.