دسته : مقالات متفرقهتاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
مقاله اهمیت مدیریت تکنولوژی و نوآوری در خلق ثروت

  اهمیت و نقش دانش مدیریت در رهبری و استفاده به موقع و بجا از تکنولوژی و خلق ثروت از طریق آن

مقاله اهمیت مدیریت تکنولوژی و نوآوری در خلق ثروت

چکیده:
دنیا در حال تغییر است، وارد قرن جدیدی شده ایم که سرعت ، تغییر و پیچیدگی از مهمترین مولفه های اصلی آن
هستند. تکنولوژی های جدید ظاهر شده و سیستم های مدیریتی نیز باید متناسب با آن تغییر کنند. این تغییر
پارادیم فضای کاملاً جدیدی برای کسب و کار خلق کرده طوریکه، امروزه در استفاده از انواع تکنولوژی ها ناگزیریم و
این فناوری های پر سرعت و پیچیده تمام مناسبت های زندگی و رفتار های احساسی و ذاتی وتجربه های شخصی را
منقلب و دگرگون ساخته است. به تناسب ارائه فناوری های گسترده مشاغل فراوانی هم خلق شده و در ازای آن حرفه
های بسیاری حذف می شوند. شرکت ها امروزه اهداف نوآورانه و خلق تکنولوژی خود را بعنوان یک سرمایه نامشهود و
مشهود ثابت کرده و صاحب مزیت رقابتی ثروت زا می شوند. خلق مزیت رقابتی در نتیجه ایجاد و ارائه فناوری در
سایه مدیریت استراتژیک و تفکر استراتژیکی میسر خواهد بود.در این مقاله به تاثیر و قدرت مدیریت تکنولوژی در
ایجاد سودآوری شرکت ها اشاره شده که مدیریت و بهینه سازی منابع باعث ایجاد سود می شود نه فن آوری به
خودی خود. مثال هایی از ممالکی که با این نگرش خود را در رده کشوره های ثروتمند قرار داده اند ارائه شده است..
تکنولوژی، نوآوری و تعاریف آن طرح و مروری بر تحولات چشمگیر سازمان ها در اثر داشتن استراتژی نوآوری و خلق
ثروت از مسیر تکنولوژی انجام و در نهایت چنین نتیجه گیری شده که تکنولوژی و نوآوری مهمترین مولفه تولید
ثروت در سازمان ها هستند.
کلید واژه ها : مدیریت تکنولوژی و نوآوری، خلق ثروت ، مدیریت استراتژیک، مزیت رقابتی

 

فایل ارسالی توسط کاربر سایت جناب آقای حامد رحمتی