دسته : رشته روانشناسی,رشته هاي دانشگاهيتاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
دانلود مقاله تعریف بهداشت روان

مقاله تعریف بهداشت روان : بهداشت روان عبارت است از تامین، حفظ سلامت جسمی، روانی و اجتماعی هر فرد به طوری که افراد قادر باشند فعالیتهای روزمره خود را به خوبی انجام دهند، با افراد خانواده و جامعه خود ارتباط مناسب برقرار نمایند و رفتار و گفتار غیر عادی ند اشته باشند.

پنج گروه ازبیماریهای اعصاب و روان در این برنامه مد نظر هستند که عبارتند از: