دسته : زندگي نامه ها,شخصيت هاي ايرانيتاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۸
دانلود زندگی نامه ی آقا محمد خان قاجار

زندگی نامه ی آقا محمد خان قاجار : آقا محمد خان قاجار بسیار سنگدل و بیرحم و کینه‌توز و انتقامجو بود  و برای رسیدن به مقام سلطنت از هیچ عمل پست و شرم ‌آوری استنکاف نکرد از جمله رفتار ظالمانه و شنیع وی با لطف‌علی‌خان زند و قتل و یا کور کردن برادرانش که به قساوت و سنگدلی این خواجه قاجاری صحّه می‌گذارد.

آقا محمد خان پس از وفات وکیل‌الرعایا – که در دربار وی بین شاهزادگان و فرمانروایان زندی آشوب و اغتشاش ایجاد شده بود – فرصت را مغتنم شمرد واز شیراز فرار کرد و به استراباد رفت و به امید جمع‌آوری لشکر بین قاجارهای آشاق باش و متحدانش (ترکمنها) رفت.