دسته : رشته هاي دانشگاهي,رشته های پزشکیتاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۷
دانلود مقاله بینایی سنجی

علم بینایی سنجی با دو شاخه اصلی چشم پزشکی و بینایی سنجی (اپتومتری) وظیفه حفظ و نگهداری سلامت و بهداشت این حس ظریف و مهم را بر عهده دارد. ما در اینجا شاخه ناشناخته‌تر این علم یعنی علم بینایی سنجی را که در رشته دانشگاهی بینایی سنجی تدریس می‌شوتوانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه د، معرفی می‌کنیم.

ر ، علم مراقبت‌های بینایی است و کارشناسان این رشته به عنوان مراقبین اولیه بهداشت چشم ، مسؤولیت حفظ و سلامت بینایی را بر عهده دارند.