دسته : رشته روانشناسی,رشته هاي دانشگاهيتاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
دانلود مقاله تاریخچه روانشانسی رشد

مراحل رشد، بر اساس نظریه های که بعداً بیان خواهد شد، به صورتهای گوناگون تقسیم بندی شده که هر کدام با تأکیدی که برجنبه ای از رشد دارد قابل توجه است؛ ولی در این کتاب بر مبنای زمینه های روانشانسی رشد کودکان و تحولات ساختمان روانی – شناختی – اجتماعی ، مراحل رشد به صورت زیر تقسیم بندی شده است. در این تقسیم بندی که تا پیش ازآغاز نوجوانی را در برمی گیرد چهار مرحله مشخص شده است؛ هر چند که هر یک از این مراحل دارای مرحله های کوچکتری است :