دسته : رشته روانشناسی,رشته هاي دانشگاهيتاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
دانلود مقاله روانشناسی سازمانی

تعریف روانشناسی سازمانی عبارت است از علم بررسی مجموعه عوامل و متغیرهایی که رفتار فرد را در دنیای کار تحت تأثیر قرار می‌دهند. بطور کلی روانشناسان سازمانی رفتار را در موقعیتهای کاری مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند.